นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล กองบิน ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นการปรับปรุงอาคารทดสอบสมรรถนะ กองบิน ๔ และสร้างหลังคาสระว่ายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานภายใน กองบิน ๔ อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาให้แก่ข้าราชการ ได้ใช้เวลาว่างก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด ณ อาคารทดสอบสมรรถนะ กองบิน ๔ เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒