นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในงาน “Thanks press party 2019 สื่อมวลชนตาคลี” เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมของกองบิน ๔ ด้วยดีเสมอมา ณ สโมสรกอล์ฟกองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒