Col.Lee, Sang  Kyuเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการ ฝูงบิน ๔๐๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ เมื่อ ­­๑๗ กันยายน ๒๕๖๒