นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ปริญ  ยงปิยานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๔ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อำเภอตาคลี โดยมี นาย ชัชวาล  ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒