นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ร่วมกับ นาย อมร  บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี จัดการซ้อมการปฏิบัติเมื่ออากาศยานขนาดใหญ่เกิดอุบัติเหตุนอกสนามบิน กองบิน ๔ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติระหว่าง กองบิน ๔ และหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอตาคลี ในสถานการณ์เมื่อมีอากาศยานขนาดใหญ่เกิดอุบัติเหตุ และมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก และเพื่อบรรลุเป้าหมายการฝึกซ้อมฯ ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนิรภัยการบิน พ.ศ.๒๕๕๒ หัวข้อการซ้อมการปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ บริเวณตรงข้าม โรงเรียนบ้านหนองพังพวย ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒