นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นิรุต  รัตนจรรยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ, บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด, และ โรงงานชลประทานซีเมนต์ จำกัด ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ชุดช่างตัดผมให้บริการตัดผม ซอยผม กำจัดเหา การแสดงเครื่องบินบังคับวิทยุ วงดนตรีกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ ให้ความบันเทิง, การแสดงเครื่องบินบังคับวิทยุ และเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Simulator), เปิดคลินิกฝึกสอนทักษะฟุตบอล อีกทั้ง มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา รถจักรยานแก่นักเรียนที่ขาดแคลน มอบอุปกรณ์กีฬา มอบยาสามัญประจำตู้ยาให้แก่โรงเรียน วัด และชุมชน ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์