นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กิจกรรม พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ การพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองหก ให้มีความสะอาด สวยงาม โดยมี นายอมร  บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณคลองหก ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒