นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ และนาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา จารุสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รองเจ้าอาวาสวัดตากฟ้าพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒