พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมมอบรางวัลด้าน KM 
และด้าน QCC ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพอากาศ ที่ส่งเข้าประกวด ในการนี้ นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ กองบิน ๔ เข้าร่วมรับรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) 
เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒