นาวาอากาศเอก ปริญ  ยงปิยานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนกองบิน ๔ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๔ เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑