นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีส่งข้าราชการ และทหารกองประจำการ ไปราชการสนาม ณ สนามฝึก กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑