นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน ๔ และการบังคับบัญชา ให้กับ นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ท่านใหม่ ณ ลานจอดเครื่องบิน แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๔ เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑