นาวาอากาศเอก ชาคริต  ศักดิ์ชัยศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นิรุต  รัตนจรรยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ นาย อภิสรรค์  สง่าศรี ,นาย บรรลือ  สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญ วัดวรนาถบรรพต อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑