นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท จาริต  มังคละศิริ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๔ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาพญานาคทอง โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการภายในอำเภอตาคลีร่วมพิธี ณ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑