นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการกองบิน ๔ ร่วมพิธีทำบุญอาคารที่พักรับรอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าพักอาศัย ณ อาคารที่พักรับรอง กองบิน ๔ เมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๖๑