นาวาอากาศเอก วรพล  ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายอมร  บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลีเป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๖๑