นาวาอากาศเอก ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๔ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเดิน ปั่น ปลูกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอตาคลี ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าสร้างจิตสำนึกในการรักษาป่า ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่น ชุมชนและผืนป่าต่างๆ เป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยมี นางเพลินพิศ  ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี และวัดโพนทอง ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑