นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วรพล  ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการและชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ร่วมกับบริษัท Korea Aerospace Industries, Ltd., บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ, ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด, ธนาคารออมสิน,โรงงานชลประทานซีเมนต์ จำกัด, บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แดรี่พลัส จำกัด จัดหน่วยมิตรประชาออกปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง และโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ ณ โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และตรวจรักษาโรคทั่วไป การตัดผม ซอยผม กำจัดเหา การแสดงเครื่องบินบังคับวิทยุ การฝึกบินเครื่องบินจำลอง การมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๐ ทุน มอบรถจักรยาน อุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียน ยาสามัญประจำตู้ยาให้กับโรงเรียน วัด และหมู่บ้าน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท Korea Aerospace Industries, Ltd. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๖,๐๐๐ บาท โดยแบ่งมอบเงินสนับสนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ จำนวน ๖๗๓,๐๐๐ บาท และมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง จำนวน ๖๗๓,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการสร้างรั้วกำแพงรอบโรงเรียน จัดซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียน จัดหาชุดเครื่องครัวประกอบอาหารประจำโรงเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เวชภัณฑ์ และยาในห้องปฐมพยาบาล รวม ๒ โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้นับเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป