นาวาอากาศเอก วรพล  ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ นำข้าราชการกองบิน ๔ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑