1. ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ
 2. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
IMAGE
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประทานวโรกาสให้ นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ คุณณัฐกานต์  ปิยะรัตน์... Read More...
IMAGE
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จไปประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ในการนี้  นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ... Read More...
IMAGE
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน ผู้แทนพระองค์เดินทางมาเป็นประธานในงานพิธีมอบถุงพระราชทาน ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์... Read More...
IMAGE
  ข้าราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๔ ร่วมกับ นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองสีนวล อันเป็นการทำความ ดี ด้วยหัวใจ... Read More...
next
prev
   

ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน 4

 1. ข่าวกิจกรรมกองบิน
 2. กิจกรรมแม่บ้าน ทอ.บน.4
 3. ช่วยเหลือประชาชน
ข่าวกิจกรรมกองบิน 4
IMAGE
  พลอากาศตรี อัมรินทร์  ตรีเพ็ชร รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศและคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก นิรุต  รัตนจรรยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ร่วมงานการแถลงข่าวงานเจ้าแม่ทับทิม – เจ้าพ่อเจ้าแม่ตาคลี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวตาคลี และประชาชนทั่วไปที่มีความเครพ... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๔ และเสนาธิการกองบิน ๔ รดน้ำดำหัวขอพรนายอมร  บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี นางเพลินพิศ  ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก ศิริพงษ์  ศรีเกิน รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ ณ กองบิน ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์... Read More...
กิจกรรมแม่บ้าน ทอ.บน.4
IMAGE
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จไปประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ในการนี้ นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ... Read More...
IMAGE
คุณณัฐกานต์  ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ออกจำหน่ายดอกป๊อบปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก แก่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาท เมื่อ ๒... Read More...
IMAGE
คุณณัฐกานต์ ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยในปีนี้กองบิน ๔... Read More...
IMAGE
คุณณัฐกานต์ ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีการจัดพิธีทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง... Read More...
ช่วยเหลือประชาชน
IMAGE
นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ร่วมกับชุมนุมนายเรืออากาศรุ่นที่ ๓๖, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน),... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ,... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๔ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๒๐๐ ผืน... Read More...
IMAGE
เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มปริมาณการระบายน้ำมากขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ จัดกำลังพลจำนวน ๑๕๐ นาย พร้อมยานพาหนะ ออกให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อำเภอสรรพยา... Read More...
next
prev
   
 1. กองทัพอากาศ
 2. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. บริการกำลังพล ทอ.
 5. Press Release
 • A20180426
  การตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือ – อากาศยาน ของ ผช.ผบ.ทอ.และคณะฯ
 • A20180404
  พิธีบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินขับไล่และฝึก แบบที่ ๒ (T-50TH)
 • A20180403
  กองทัพอากาศ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
 • A20180403-2
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๒
 • A20180402
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ สังกัด กองทัพอากาศ
 • A20180329
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมังคลาภิเษก องค์พระรูปหล่อจําลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ
 • B20180403
  การประชุมวางแผนขั้นปลาย (FPC) การทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ๖๑
 • B20180402
  คณะนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๔ เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศเกาหลี
 • B20180402-2
  ทีมแอร์ฟอร์ซคว้ารางวัลชนะเลิศการแช่งขันวอลเลย์บอลไทย-เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก 2018
 • B20180330
  พิธีส่งหน่วยปฏิบัติฝนหลวง ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ เพื่อไปปฏิบัติการฝนหลวงที่กองบิน ๒๓
 • B20180329
  คณะนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๔ ฝึกเดินอากาศถึงประเทศฟิลิปปินส์
 • B20180329-2
  พิธีปิดภาคสนามหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑๓ (คอมมานโด)
 • C20180402
  กําหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันกองทัพอากาศ" (Royal Thai Air Force Day)
 • C20180316
  การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180322
  ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ
 • C20180320
  กองทัพอากาศกำหนดจัดงานวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180116
  กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • C20180105
  โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180425
  แจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์
 • D20180402
  โครงการฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ.ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
 • D20180322
  ขอเชิญร่วมงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๑
 • D20171224
  ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมรอบบริเวณฐานทัพอากาศดอนเมือง
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20171030
  การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
 • E20180403
  กองทัพอากาศ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
 • E20180329
  พิธีมังคลาภิเษกองค์พระรูปหล่อจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
 • E20180327
  ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • E20180324
  การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุกองทัพอากาศ และนักบินน้อย สพฐ. ครั้งที่ ๕๖
 • E20180321
  งานแถลงข่าว มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ
 • E20180314
  พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
next
prev
   
   
   
   
   
 
   

 

 
   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @