1. ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ
 2. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
IMAGE
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๖ กับศาลจังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๖... Read More...
IMAGE
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ นาวาอากาศเอก ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี... Read More...
IMAGE
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน ผู้แทนพระองค์เดินทางมาเป็นประธานในงานพิธีมอบถุงพระราชทาน ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์... Read More...
IMAGE
  ข้าราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๔ ร่วมกับ นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองสีนวล อันเป็นการทำความ ดี ด้วยหัวใจ... Read More...
next
prev
   

ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน 4

 1. ข่าวกิจกรรมกองบิน
 2. กิจกรรมแม่บ้าน ทอ.บน.4
 3. ช่วยเหลือประชาชน
ข่าวกิจกรรมกองบิน 4
IMAGE
  พลอากาศตรี รังสรรค์  ใจสุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก ชาคริต  ศักดิ์ชัยศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๔... Read More...
IMAGE
  พลอากาศโท ธรินทร์  ปุณศรี เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยข่าว กองบิน ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ชาคริต  ศักดิ์ชัยศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ... Read More...
IMAGE
พลอากาศตรี ชากร ตะวันแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐โดยมี... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบิน ๔ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง กองบังคับการ กองบิน... Read More...
กิจกรรมแม่บ้าน ทอ.บน.4
IMAGE
คุณณัฐกานต์  ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ออกจำหน่ายดอกป๊อบปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก แก่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาท เมื่อ ๒... Read More...
IMAGE
คุณณัฐกานต์ ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยในปีนี้กองบิน ๔... Read More...
IMAGE
คุณณัฐกานต์ ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีการจัดพิธีทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง... Read More...
IMAGE
คุณณัฐกานต์ ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมจัดจำหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน ภายในงานนมัสการพระพุทธจตุรากาศยานประธาน (หลวงพ่อเพชร) ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑... Read More...
ช่วยเหลือประชาชน
IMAGE
นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ร่วมกับชุมนุมนายเรืออากาศรุ่นที่ ๓๖, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน),... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔ ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ,... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๔ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๒๐๐ ผืน... Read More...
IMAGE
เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มปริมาณการระบายน้ำมากขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ จัดกำลังพลจำนวน ๑๕๐ นาย พร้อมยานพาหนะ ออกให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อำเภอสรรพยา... Read More...
next
prev
   
 1. กองทัพอากาศ
 2. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. บริการกำลังพล ทอ.
 5. Press Release
 • A20180219
  การประชุม Program Management Review (PMR) ครั้งที่ ๑๗
 • A20180219-2
  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริครั้งที่ ๒/๖๑
 • A20180217
  กองทัพอากาศเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘
 • A20180217-2
  กองทัพอากาศ นํา C-130 H ร่วมฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO)
 • A20180217-3
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเยี่ยมชมร้านสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
 • A20180215
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๗ ครบรอบ ๓๖ ปี
 • B20180219
  พิธีปิดการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งที่ ๖๐ ของของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • B20180216
  กองบิน ๔๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
 • B20180216-2
  กองทัพอากาศ จัดโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน ครั้งที่ ๑/๖๑
 • B20180216-3
  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารช่างอากาศชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ ๑๙
 • B20180216-4
  พิธีปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนกองทัพอากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
 • B20180216-5
  กองบิน ๒ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ๔ ปี สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffc Control) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
 • C20180116
  กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • C20180105
  โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180105-2
  ​วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • C20171205
  งานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20171222
  กิจกรรมเติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๑
 • C20171113
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • D20171224
  ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมรอบบริเวณฐานทัพอากาศดอนเมือง
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20171030
  การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
 • D20171030-2
  ขยายเกณฑ์อายุการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
 • D20170911
  พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 61
 • D20170904
  พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
 • 20180207
  20180207ู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบินแยกของกองทัพอากาศที่ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018
 • 20180205
  กองทัพอากาศส่งเครื่องบินกริพเพนเข้าร่วมแสดงการบินในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018
 • E20171220
  การประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
 • E20171219
  พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๑
 • E20171215
  "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
 • E20171208
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๖๐
next
prev
   
   
   
   
   
 
   

 

 
   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @