1. ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ / กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
IMAGE
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ นายอรรถพร... Read More...
IMAGE
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ นายอรรถพร... Read More...
next
prev
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน 4

 1. ข่าวกิจกรรมกองบิน
 2. กิจกรรมแม่บ้าน ทอ.บน.4
 3. ช่วยเหลือประชาชน
ข่าวกิจกรรมกองบิน 4
IMAGE
กองบิน ๔ นำโดย นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ได้จัดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองบิน ๔ ภายใต้แนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations: NCO) ทั้งในภารกิจการรบ (Combat Operations)... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด กองบิน ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ บุตร-หลาน ของ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๔ หน่วยสมทบ... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศ วรพล  ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกป้องกันที่ตั้งทางทหารของ นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๓ ณ ที่ตั้ง กองบิน ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กองร้อยทหารอากาศโยธิน... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก นิรุต  รัตนจรรยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน ในพื้นที่ใกล้เคียงกองบิน... Read More...
กิจกรรมแม่บ้าน ทอ.บน.4
IMAGE
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ คุณทัดดาว ... Read More...
IMAGE
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ คุณพงศิยา ... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา  จารุสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติรำลึกเสด็จพระราชดำเนินบ้านตาคลี ประจำปี ๒๕๖๒ งาน “๖๒ ปี ย้อนรำลึก รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินบ้านตาคลี”... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา  จารุสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ พร้อมด้วยรองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔  ออกจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกในวันทหารผ่านศึก... Read More...
ช่วยเหลือประชาชน
IMAGE
นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการกองบิน ๔ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอตาคลี เข้าช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันภัยจากไฟป่า ณ... Read More...
IMAGE
    นาวาอากาศเอกอานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการ กองบิน ๔ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๔ และเสนาธิการกองบิน ๔ นำข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมกับ ผู้แทนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๔ เสนาธิการกองบิน ๔ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำน้ำอุปโภค-บริโภค ออกช่วยเหลือประชาชน... Read More...
next
prev
   
 1. กองทัพอากาศ
 2. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. บริการกำลังพล ทอ.
 5. Press Release
 • A20190320
  การประชุมหาแนวทางการปฏิบัติตามสั่งการปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างยุทธภัณฑ์
 • A20190319
  ตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
 • B20190319
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 • B20190319-2
  หน่วยมิตรประชากองบิน ๕๖ ออกพบปะเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
 • C20190320
  ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • C20190320-2
  กองทัพอากาศ กําหนดจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศ
 • D20190315
  รับสมัครบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ เข้ารับการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน
 • D20190314
  เปิดรับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ชั้นสูง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • E20190415
  พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • E20190311
  ทอ.แจงกรณีคลิปข้าราชการประพฤติตัวไม่เหมาะสม
next
prev