1. ข่าว รับ-ส่ง เสด็จ / กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
IMAGE
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประทานวโรกาสให้ นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ คุณณัฐกานต์  ปิยะรัตน์... Read More...
IMAGE
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน ผู้แทนพระองค์เดินทางมาเป็นประธานในงานพิธีมอบถุงพระราชทาน ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์... Read More...
next
prev
   
   
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน 4

 1. ข่าวกิจกรรมกองบิน
 2. กิจกรรมแม่บ้าน ทอ.บน.4
 3. ช่วยเหลือประชาชน
ข่าวกิจกรรมกองบิน 4
IMAGE
“มุ่งมั่น มั่งคง มั่นใจ” ความมุ่งมั่นของผู้บัญชาการทหารอากาศ ส่งถึงข้าราชการทุกคน ณ กองบิน ๔ เพื่อให้ทุกภารกิจของกองทัพอากาศ ที่กองบิน ๔ จะต้องปฏิบัติ สำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงของประเทศ... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก วรพล  ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ นำข้าราชการ กองบิน ๔ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอตาคลี... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก วรพล  ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ นำข้าราชการ กองบิน ๔ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี และ ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอตาคลี ร่วมโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา จารุสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ... Read More...
กิจกรรมแม่บ้าน ทอ.บน.4
IMAGE
นาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา จารุสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง พงศิยา  รัตนจรรยา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล... Read More...
IMAGE
คุณ ณัฐกานต์ ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ (ท่านเดิม) ทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ให้กับ นาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา จารุสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์  รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โดยมี คุณณัฐกานต์ ... Read More...
IMAGE
  นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีอำลาตำแหน่งนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และเป็นประธานในการเปิดอาคาร “Wing 4 Health Club” กองบิน ๔ เนื่องในโอกาสอำลาเกษียณอายุราชการ... Read More...
ช่วยเหลือประชาชน
IMAGE
นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำน้ำอุปโภค-บริโภค ออกช่วยเหลือประชาชน... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ สั่งการให้เตรียมการป้องกันและฝึกซ้อมการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยตามแผนบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ ... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์  ผู้บังการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ ออกช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองพังพวย... Read More...
IMAGE
นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำน้ำอุปโภค-บริโภค ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน... Read More...
next
prev
   
 1. กองทัพอากาศ
 2. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. บริการกำลังพล ทอ.
 5. Press Release
 • A20181023
  กองทัพอากาศ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
 • A20181023-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๗๐ รูป และพิธีวางพวงมาลา เพื่อบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ครบรอบ ๑๐๘ ปี
 • A20181021
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากราชการราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
 • A20181021-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • A20181019
  การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • A20181019-2
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
 • B20181021
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ เตรียมความพร้อมออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
 • B20181018
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบวาตะภัย
 • B20181018-2
  พิธีมอบหนังสือรับรองและปิดการศึกษา หลักสูตรพลพยาบาลรุ่นที่ ๑๐๙
 • B20181018-3
  วันวิจัยโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจําปี ๒๕๖๒
 • B20181009-2
  กองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน
 • B20181009
  โรงเรียนจ่าอากาศ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
 • C20181023
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กำหนดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20180820
  กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ. และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ ๑/๖๒)
 • C20180817
  การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ Strategic Crisis Management Exercise ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • C20180809
  ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180807
  ​กองทัพอากาศจัดกิจกรรม “Air Force Run 2018” วิ่งมหากุศลเพื่อทํานุบํารุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล
 • C20180801
  ​​การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR 2018)
 • D20180820
  ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ ร่วมประชุมใหญ่สามัญชุมนุมนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180705
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180627
  การแต่งกายชุดครึ่งยศสโมสรในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ประจาปี ๒๕๖๑
 • D20180528
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ครั้งที่ ๑/๖๑
 • D20180504
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • D20180425
  แจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์
 • 20181013
  กองทัพอากาศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป
 • 20180928
  พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • E20180827
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กองทัพอากาศ กับ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง กองทัพอากาศ กับ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
 • E20180822
  กองทัพอากาศจัดกิจกรรม “Air Force Run 2018” วิ่งมหากุศลเพื่อทำนุบำรุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล
 • E20180822-1
  งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ
 • E20180810
  การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
next
prev